...
תכני הקורס
Getting Started – חינם !!!
בחלק זה נדבר על התיאוריה של הבינה המלאכותית בבואנו להקים ולבנות כלי בדיקות מבוססיי AI.
0/4
AI Testing Tools
אודות השיעור

שיעור 10 – Build a Local Llama Model

הצטרפו להערות
0% הושלם
דילוג לתוכן
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.