...
תכני הקורס
In The Beginning…
מתחילים להכין את סביבת הפיתוח
0/2
Data Types & Variables
בחלק זה נלמד על סוגים שונים של משתני תוכנה
0/4
Statements
בחלק זה נלמד את הלוגיקה והמורכבות שניתן להעמיס בתוכניות הקוד שלנו
0/5
Exception Handling
בחלק זה נלמד על טיפול בשגיאות היכולות הגיע מהקוד שלנו
0/2
Collections
בחלק זה נחמד על סוגים שונים של קונטיינרים בג'אווה
0/2
Interview Questions & HTML
בחלק זה נפתור שאלות שניתנו בעבר ממבחנים בראיונות עבודה וכמו כן נלמד את הבסיס של HTML
0/3
Java for Testers
אודות השיעור

פרק 1 – Install Environment (JDK + IntelliJ)

 

הצטרפו להערות
0% הושלם
דילוג לתוכן
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.