...
תכני הקורס
עבודה עם Junit
בנושא זה נלמד להכיר ולעבוד עם פריימוורק הבדיקות: Junit
0/7
Junit
אודות השיעור

פרק 5 – Prioritized Tests

הצטרפו להערות
0% הושלם
דילוג לתוכן
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.