...
תכני הקורס
Playwright for Beginners
בחלק זה נלמד על בדיקות אוטומטיות באופן כללי, נלמד להתקין את פריימוורק האוטומציה וכן את פריימוורק הבדיקות
0/4
Playwright for Intermediates
בחלק זה אנו נלמד לבצע וולידציות למקרי הבדיקה שלנו, נכיר את עולם בדיקות ה-API ועוד...
0/5
Playwright for Ninjas
בחלק זה נתמקד בעיקר בתירגול על נושאים מתקדמים ב-API, נתקין שרתים מקומיים על הסביבות שלנו, נריץ עליהם פעולות בדיקה ונראה פרקי בונוס של שילוב אוטומציית UI ו-API
0/7
Playwright API (JavaScript)
אודות השיעור

פרק 3 – Installation & Implementation

 
 
הצטרפו להערות
0% הושלם
דילוג לתוכן
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.