...
תכני הקורס
Playwright for Beginners
בחלק זה נלמד את התיאוריה ל מאחרוי הקלעים בעבודה עם אוטומציית UI, נכיר את הפיצ'רים המרכזיים של Playwright , נתקין את הסביבה ואת פריימוורק הבדיקות
0/6
Playwright for Intermediates
בחלק זה נלמד ליצור חיבור ראשוני עם הדפדפן, נראה כיצד ניתן לזהות אלמנטים במגוון שיטות ולבצע עליהם פעולות שונות עם הפריימוורק
0/7
Playwright for Champs
בחלק זה נלמד על בדיקות וולידציות למקרי הבדיקה שלנו, נראה את אופציית הסינכרון הקיימת, טיפול בשגיאות, עבודה מול קבצים חיצוניים, כתיבה אל מערכת דוחות חיצונית ועוד...
0/11
Playwright for Ninjas
בחלק זה נלמד על שיטת העבודה הפופולרית - Page Objects, נראה יכולות נוספות של פריימוורק הבדיקות כמו Trace Viewer , נלמד איך לבצע אמולציה לקליינטים שונים, נלמד על פיצ'רים מתקדמים של פריימוורק הבדיקות ועוד...
0/12
Playwright UI (Python)
אודות השיעור

פרק 3 – Playwright – Getting started

הצטרפו להערות
0% הושלם
דילוג לתוכן
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.