...
תכני הקורס
In The Beginning…
מתחילים להכין את סביבת הפיתוח
0/3
Operators
בחלק זה נבין את אבני הבניין החשובים של האופרטורים
0/5
Statements
בחלק זה נלמד את הלוגיקה והמורכבות שניתן להעמיס בתוכניות הקוד שלנו
0/9
Functions
בחלק זה נלמד כיצד לאגד כמה פעולות בשפב אל תוך קונטיינר שנקרא לו פונקציה, מהן היתרונות העצומים של עבודה בשיטה זו
0/6
Error Handling
בחלק זה נלמד על טיפול בשגיאות היכולות הגיע מהקוד שלנו
0/2
Object Oriented Programming
בחלק זה נלמד על עקרונות התכנות מונחה עצמים בשפת פייתון
0/6
Modules
בחלק זה נלמד מה מודולים בפייתון וכיצד נוכל ליצור כאלו
0/2
External Files
בחלק זה נלמד כיצד לקרוא ולכתוב נתונים אל ומקבצים חיצוניים
0/2
Loggers
בחלק זה נלמד כיצד לממש מערכת דוחות פנימית משלנו בתוכניות הפייתון שאנו כותבים
0/3
Python for Testers
אודות השיעור

פרק 1 – Introduction to Python

 
 
הצטרפו להערות
0% הושלם
דילוג לתוכן
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.