...
תכני הקורס
דוגמאות קוד
בנושא זה נראה דוגמאות קוד של מה שלמדנו בנושא שעבר - קריאות API
0/4
פרוייקט מהעולם האמיתי
בנושא זה נכתוב פרוייקט אוטומציה API הלוקח שרת מהעולם האמיתי ונראה כיצד מתנהג פרוייקט בעולם זה
0/6
Rest Sharp (API)
אודות השיעור

פרק 1 – Introduction to API Automation

הצטרפו להערות
0% הושלם
דילוג לתוכן
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.