...
תכני הקורס
QA it
בחלק זה נכתוב מסמך בדיקות ונבצע את הבדיקות שלנו על האפליקציה אותה כתבנו בחלק הראשון
0/5
Automate this Sucker
בחלק זה ניקח את מסמך הבדיקות שכתבנו ונקודד את הבדיקות לאוטומטיות
0/6
פיתוח – בדיקות ומה שביניהם
אודות השיעור

פרק 5 – Implementing Utilities

הצטרפו להערות
דילוג לתוכן
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.